Հանրային լողափներ

Հանրային լողափներ
Համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ-ի ապրիլի 28-ի N 527-Ն, 2012 թ-ի հունիսի 7-ի N-752-Ն և 2015թ-ի հոկտեմբերի 1-ի N1122-Ն որոշումների <<Սևան>> ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու տարածքում առանձնացվել են տարածքներ  հանրային 8 լողափների կազմակերպման համար, որից՝ 1.Սևանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող տարածքից. 39 հեկտար հողամասը՝ N 1 հանրային լողափի կազմակերպման համար, 82 հեկտար հողամասը՝ N 2 հանրային լողափի կազմակերպման հ...