Գործունեություն

Գործունեություն
<<Սևան>> ազգային պարկ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, բնապահպանական, գիտահետազոտական կազմակերպություն է, որի գործունեության առարկան պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրության, պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, վերարտադրության, հաշվառման, գույքագրման, մոնիթորինգի, ինչպես նաև պարկ...

Տուրիստական երթուղիներ

Տուրիստական երթուղիներ
Ազգային պարկում և հարակից տարածքներում առաջարկվող տուրիզմի ձևերը և համապատասխան երթուղիները հիմնվում են 11.1 բաժնում ներկայացված այցելուների հիմնական տեսակների վրա: Պայմանականորեն, Ազգային պարկի տուրիզմի ձևերը կարելի է բաժանել 2 գլխավոր տիպերի` հատուկ և ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող: Հատուկ (նեղ մասնագիտացված) ձևերը կարող են լինել ինչպես դասական տուրիստական ուղևորությունների, այնպես էլ հետազոտական արշավախմբերի տեսքով: Դրանց շարքին են դասվում. ...

Մեր մասին

Մեր մասին
Կայքում Դուք կարող եք գտնել <<Սևան>> ազգային պարկ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և <<Սևան>> ազգային պարկի տարածքի վերաբերյալ բազմաբնույթ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ցանկացած տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կարող եք դիմել կայքում նշված կոնտակտային հասցեներով կամ հեռախոսահամարներով: <<Սևան>> ազգային պարկը ստեղծվել է ՀԿԿ Կենտկոմի և Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի 1978թ. մարտի 14-ի թիվ 125 որոշմամբ: <&l