<<Լիճք-Արգիչի>> արգելոց

<<Լիճք-Արգիչի>> արգելոց
<<Լիճք-Արգիչի>> արգելոցը գտնվում է ազգային պարկի հարավ-արևմտյան հատվածում` Ծակքար, Լիճք և Արգիչի գետերի գետաբերանային հատվածներում և զբաղեցնում է 1175 հա մակերես, որից ցամաքային տարածքը կազմում է 482 հա, իսկ ջրայինը` 693 հա: Սահմանի ընդհանուր երկարությունը 13.3 կմ է: Արգելոցի տարածքը ձգվում է մոտ 3.8 կմ երկարությամբ և 3.7 կմ լայնությամբ: Արգելոցի նպատակն է ապահովել Լիճքի հանքային աղբյուրների, Արգիչի և Լիճք գետերի գետաբերանային հատվածում մնացորդ...

Հղումներ

ՀՀ Նախագահ http://www.president.am ՀՀ Կառավարություն http://www.gov.am ՀՀ Ազգային Ժողով http://www.parliament.am Նախարարություններ ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն http://www.mnp.am ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն http://www.mss.am ՀՀ Առողջապահության նախարարություն http://www.moh.am ՀՀ Արդարադատության նախարարություն http://www.justice.am ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ht