Մեր մասին

Մեր մասին
Կայքում Դուք կարող եք գտնել <<Սևան>> ազգային պարկ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության և <<Սևան>> ազգային պարկի տարածքի վերաբերյալ բազմաբնույթ տեղեկատվություն, ինչպես նաև ցանկացած տեղեկատվություն ստանալու նպատակով կարող եք դիմել կայքում նշված կոնտակտային հասցեներով կամ հեռախոսահամարներով: <<Սևան>> ազգային պարկը ստեղծվել է ՀԿԿ Կենտկոմի և Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի 1978թ. մարտի 14-ի թիվ 125 որոշմամբ: <&l