Օրենսդրություն

Օրենսդրություն
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԵՎԱՆ» ԱԶԳԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՅԳԻ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի կանոնադրություն <<Սևան>> ազգային պարկ>> ՊՈԱԿ-ի 2007-2011թվականների կառավարման պլան ՀՀ օրենքը բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին ՀՀ օրենքը Սևանա լճի մասին «ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՈՒ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊ