Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամի կողմից  2017 թվականին իրականացվեց <<Մաքուր Սևան>> ծրագիրը

Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամի կողմից  2017 թվականին իրականացվեց <<Մաքուր Սևան>> ծրագիրը
Ֆրանս-հայկական զարգացման հիմնադրամի կողմից  2017 թվականին իրականացվեց <<Մաքուր Սևան>> ծրագիրը (ֆինանսավորող՝ <<Վեոլիա>> հիմնադրամ): Ծրագրի շրջանակներում <<Սևան>> ազգային պարկի>> ՊՈԱԿ-ին տրամադրվեցին նոր աղբամաններ՝ 240 և 1100 լիտր տարողություններով, հանրային լողափերի մուտքերի մոտ տեղադրվեցին ուղղորդող, իսկ հանրային լողափերի տարածքներում՝ ինֆորմացիոն ցուցանակներ և աշխատանքի հանրային լողափերը սպասարկող անձն...