Ֆլորա

2005 թվականի դաշտային հետազոտությունների արդյունքում, ինչպես նաև գրական և հերբարիումային տվյալների համաձայն, պարզվել է, որ ՙՍևան՚ ազգային պարկի և դրա պահպանական գոտու ֆլորան ընդգրկում է անոթավոր բույսերի 1619 տեսակ: Ընդ որում՝ ՙՍևան՚ ազգային պարկի տարածքում աճում է անոթավոր բույսերի 1145 տեսակ, իսկ պահպանական գոտում՝ 1587: Պարկի ֆլորան ներկայացված է 28 ծառատեսակներով, 42 թփերի տեսակներով, 866 բազմամյա խոտաբույսերով և 209 միամյա ու երկամյա բուսատեսակներով: ...

Բուսական աշխարհ

Բուսական աշխարհ
<<Սևան>> ազգային պարկի և դրա պահպանական գոտու ֆլորան ընդգրկում է անոթավոր բույսերի 1727 տեսակ: Ընդ որում, <<Սևան>> ազգային պարկի տարածքում աճում է անոթավոր բույսերի 1145 տեսակ, իսկ պահպանական գոտում` 1587: Պարկի ֆլորան ներկայացված է 28 ծառատեսակներով, 42 թփերի տեսակներով, 866 բազմամյա խոտաբույսերով և 209 միամյա ու երկամյա բուսատեսակներով: Պահպանական գոտու ֆլորան ներկայացված է 32 ծառատեսակներով, 102 թփերի տեսակներով, 1146 բազմամյա խո...

Գործունեություն

Գործունեություն
"Սևան" ազգային պարկ ՊՈԱԿ-ի բնագիտական թանգարանը ստեղծվել և գործում է 1996թ.-ից: Թանգարանի բուն նպատակն է հասարակությանը իրազեկ դարձնել Սևանի տարածաշրջանի շրջակա միջավայրին, նրա պատմությանը, ֆաունային, ֆլորային, ընդերքին և այլն: Թանգարանի ցուցանմուշների հավաքչական աշխատանքները սկսվել են ազգային պարկի հիմնադրման օրերից, ինչպես նաև ձեռք են բերվել գնման և նվիրատվության միջոցով: Թանգարանում ներկայացված է շուրջ 700 միավոր առարկա` բոլորն էլ ցուցադրության ֆոնդե...

Պատմամշակութային հուշարձաններ

Սևան ազգային պարկի և նրա պահպանական գոտու տարածքում հաշվառված են պատմության և մշակույթի 1489 անշարժ հուշարձաններ (ներառյալ բնական հուշարձանները), այդ թվում. 4 բնական հուշարձաններ, 5 քարե դարի բնակատեղիներ, 19 քարայր կացարաններ, 1 քաղաքատեղի, 31 բնակատեղիներ, 94 գյուղատեղիներ, 8 ազգագրական տներ, 78 ամրոցներ, 2 աշտարակներ, 6 կամուրջներ, 2 քարավանատներ, 9 ջրաղացների համալիրներ և 17 առանձին ջրաղացներ, 11 ձիթհաններ, 3 ջ...

Նորատուսի գերեզմանատուն

Նորատուսի գերեզմանատուն
  Նորատուսը բրոնզի և երկաթի դարերով թվագրվող հուշարձաններով հնագույն բնակավայր է: Կա տեսակետ, որ սա Գեղամ Նահապետի կառուցած Գեղարքունիքի բերդ-ավանն է եղել, որը նա կոչել է «Նորատունս»` նոր տներ։ Բնակավայրը տարբեր ժամանակներում եղել է վարչական կենտրոն, իշխանական տան նստավայր և այլն: Ավանդազրույցներից մեկը պատմում է, որ օսմանյան թուրքերը ներխուժում են Գեղարքունիք, իսկ Գեղամ իշխանը, ով շատ քիչ զինվորներ է ունենում, իր մարդկանց հրամայո...