25-տարի առաջ՝ 1995 թվականի այս օրը ստորագրվեց Անապատացման դեմ պայքարի կոնվենցիան: Հայաստանը «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիային անդամակցող առաջին երկրներից է, որը մշակել է երկրում անապատացման դեմ պայքարի գործողությունների ազգային ծրագիրը։
Հայաստանն անապատացման տեսանկյունից խոցելի երկիր է: Անապատացումը բնորոշվում է հողային ռեսուրսների դեգրադացմամբ, կենսաբազմազանության և կենսապաշարների աղքատացմամբ, որի հետևանք է դառնում բնակչության սոցիալական վիճակի վատթարացումը: Հողերի անապատացման պատճառ կարող է լինել անտառների ապօրինի հատումը, անասուների գերարածեցումը, ոչ ճիշտ կառուցապատումը, հողերի աղտոտումը և այլն: Անապատացման մեղմացումը և կանխարգելումը երկրի կայուն զարգացման երաշխիքներից են:

Նյութի աղբյուր՝ ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարություն